Van Ostadestraat 12 | 2162BP | Lisse | 06 105 25 496

Mildred van het Schip

Welkom op de website van OMM Lisse.

OMM Lisse biedt coaching, begeleiding, ondersteuning, training en advies, zowel in trajecten als op projectbasis.
Mildred van het Schip is de drijvende kracht achter OMM Lisse. Zij heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in diverse functies bij verschillende instanties en bedrijven in diverse branches. Sinds begin 2015 is zij haar werkzaamheden freelance gaan uitvoeren onder de naam OMM Lisse.

Projecten

 • Projectondersteuning
  Heeft u behoefte aan professionele ondersteuning op secretarieel of administratief gebied?
  Bijvoorbeeld bij tijdelijke projecten, uitval van een van uw medewerkers of door groei.
  OMM Lisse biedt hiervoor een passende oplossing! Vakkundig en snel voor het oplossen van (tijdelijke) administratieve werkzaamheden.
 • “Langdurig in de bijstand & tegenprestatie”
  Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
  De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).Voor mensen die een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben, is er van alles geregeld.
  De moeilijkste groep, de mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen is er tot op heden nog weinig geregeld.Het project “Langdurige bijstand & tegenprestatie” is bedoeld voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
  Mensen die hulp nodig hebben om weer sociaal actief te worden en juist door deze hulp weer met ‘beide benen’ in de samenleving kunnen staan.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OMM Lisse.

Onderwijsondersteuning

Trainingen

Coaching


Samenwerking met:

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met OMM Lisse!

Vraag de brochure aan!

AD(H)D Coaching

Leg de focus op de kwaliteiten in plaats van de beperkingen.
AD(H)D op de werkvloer hoeft geen probleem te zijn!

AD(H)D coaching

ADHD2

Meest recente berichten