Van Ostadestraat 12 | 2162BP | Lisse | 06 105 25 496

ADHD Coaching

De aanpak van OMM Lisse is “anders dan anders”. Kenmerkend is dat er vooral oplossingsgericht gewerkt wordt. Er wordt gekeken naar wat de medewerker wel kan beïnvloeden in plaats van alleen maar naar het probleem te kijken. De medewerker als persoon staat centraal, niet de omgeving of alleen de vaardigheden. Verandering vindt plaats op niveau van identiteit in plaats van alleen op gedragsniveau. Er wordt vanuit gegaan dat er niet 1 oplossing is die voor iedereen geldt. Opzoek naar de sleutel voor de medewerker!

Volgens medici is AD(H)D iets dat niet overgaat. Zolang je dat gelooft zit je in een situatie die je weinig uitdaagt om te kijken wat je zelf kan veranderen. Een groot deel van de problemen die mensen met AD(H)D ervaren heeft eigenlijk niet echt met ADHD te maken, maar met alles dat erop volgt. We noemen dat gevolgschade en die bestaat uit de onzekerheid, boosheid, gefrustreerdheid of angst die het gevolg is geworden van ‘anders’ doen en daarin afgewezen worden.

Bij de coaching nemen we zoals gezegd het persoonlijke verhaal van de medewerker als uitgangspunt. De eerste keer zullen er dan ook vragen gesteld worden over het verleden. Niet met de intentie om daar nog eens diep op in te gaan, maar om te kijken hoe de medewerker tot nu toe gefunctioneerd heeft en met welke knoppen op het mentale dashboard, waar desgewenst verandering in gebracht kan worden. De coaching verloopt in grote lijnen volgens de volgende structuur, maar er is alle ruimte om daar van af te wijken als dat nodig blijkt.

  1. Kennismaking
  2. Hulpbronnen activeren
  3. Doelen stellen & realiseren
  4. Tussentijdse evaluatie en reflectie
  5. Wat is voelen eigenlijk?
  6. Hoe wordt de omgeving waargenomen?
  7. Tegeltjes en regeltjes
  8. Persoonlijke thema’s
  9. Toekomst
  10. Afronding/eindevaluatie

Zoals u ziet is er ook ruimte voor het bespreken van eigen thema’s en specifieke vragen. De ervaring leert dat AD(H)D specifieke problemen oplevert op het vlak van informatie verwerken (dingen niet afmaken, geen rust ervaren, etc.) en vaak ook sociale problemen (gepest in de schooltijd, partner-relatie, opvoeding, etc.). We proberen in de coaching een uitgebalanceerd evenwicht te vinden tussen oorzaak en gevolg.

De coaching draait erom beter in het heden en de toekomst te functioneren en soms is het nodig om daarbij de rugzak, die in het verleden gevuld is, wat te legen.

Praktische informatie

In onze coaching gebruiken we veel verschillende methoden, waaronder NLP (Neuro-Linguïstisch-Programmeren), Systemisch Werk, Oplossingsgericht Werken en traumawerk. Er worden steeds meer benaderingen ontdekt die voor mensen succesvol blijken te zijn. OMM Lisse gebruikt datgene wat voor de medewerker blijkt te werken en maken dat onderdeel van de coaching.

AD(H)D Coaching

Leg de focus op de kwaliteiten in plaats van de beperkingen.
AD(H)D op de werkvloer hoeft geen probleem te zijn!

AD(H)D coaching

ADHD2

Meest recente berichten