Van Ostadestraat 12 | 2162BP | Lisse | 06 105 25 496

“Langdurige bijstand & tegenprestatie”

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.
De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Voor mensen die een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben, is er van alles geregeld.
De moeilijkste groep, de mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen is er tot op heden nog weinig geregeld.

Het project “Langdurige bijstand & tegenprestatie” is bedoeld voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Mensen die hulp nodig hebben om weer sociaal actief te worden en juist door deze hulp weer met ‘beide benen’ in de samenleving kunnen staan.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met OMM Lisse.

AD(H)D Coaching

Leg de focus op de kwaliteiten in plaats van de beperkingen.
AD(H)D op de werkvloer hoeft geen probleem te zijn!

AD(H)D coaching

ADHD2

Meest recente berichten